Co nowego
Opublikowane 25 sierpnia 2020

Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej już działają

  Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej, o których pisaliśmy w naszej publikacji z dnia 6 maja 2020 r., już działają.   Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2020 r., przy Sądach Okręgowych kilku miast Polski, tj. Warszawy, Poznania, Lublina oraz Gdańska powstały Wydziały Własności Intelektualnej rozpatrujące sprawy własności intelektualnej jako […]

Czytaj więcej
Opublikowane 6 maja 2020

Rozstrzyganie spraw z zakresu własności intelektualnej wymaga specjalistycznej wiedzy sędziów i pełnomocników

Sprawy z zakresu własności intelektualnej często są skomplikowane od strony faktycznej oraz prawnej. Dodatkowa trudność wynika z tego, że świat nowych technologii dynamicznie się rozwija, co wpływa również na ciągły rozwój własności intelektualnej. Ze względu na olbrzymią wartość niektórych marek, rozwiązań technicznych czy programów komputerowych spory w tym obszarze potrafią być bardzo zażarte. Złożoność i […]

Czytaj więcej
Opublikowane 3 kwietnia 2020

Wsparcie dla biznesu, w tym pracodawców polskich i zagranicznych w dobie koronawirusa

Szanowni Państwo na całym świecie nastały trudne czasy związane z wirusem SARS-CoV-2. W tym ciężkim okresie, który wywoła zmiany zarówno w gospodarce światowej, jak i w gospodarkach krajowych szczególnie ważne jest zabezpieczenie interesów ekonomicznych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z każdej branży. Konsekwencje podejmowanych w tym czasie decyzji będą dotyczyły nie tylko przedsiębiorców, ale i […]

Czytaj więcej
Opublikowane 18 marca 2020

Podstawy roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych

Uwagi wprowadzające W ostatnim czasie kwestia tzw. umów kredytów frankowych oraz roszczeń przysługujących kredytobiorcom jest nadzwyczaj popularna. Decyduje o tym przede wszystkim fakt, że ok. pół miliona kredytów udzielonych w Polsce stanowią kredyty indeksowane lub denominowane do waluty franka szwajcarskiego (CHF). Wzrost kursu CHF i jego konsekwencje skutkowały znacznym niezadowoleniem kredytobiorców, jak również zainteresowaniem ze […]

Czytaj więcej
Opublikowane 17 marca 2020

Dochodzenie roszczeń z tzw. umów frankowych

Dnia 30 stycznia 2020 r. mec. Piotr Gąsowski uczestniczył w szkoleniu na temat dochodzenia roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i w orzecznictwie, prowadzonym przez dr Helenę Ciepłą (SSN w stanie spoczynku). Szkolenie było zorganizowane w sposób nadzwyczaj profesjonalny i ujmowało omawianą problematykę w sposób kompleksowy. Omówiono najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, […]

Czytaj więcej
Opublikowane 17 marca 2020

Jakie stowarzyszenie utworzyć – zwykłe czy rejestrowe?

Niemal każdy z nas poza zaangażowaniem w sprawy rodzinne oraz w pracę zawodową posiada też dodatkowe zainteresowania, które często dzieli z innymi osobami. Wielu wystarcza realizowanie pasji na gruncie towarzyskim, są jednak i tacy, którzy dostrzegają potrzebę sformalizowania tej współpracy poprzez utworzenie stowarzyszenia dążącego ku określonym celom niegospodarczym łączącym jego członków. Wola powołania takiej organizacji […]

Czytaj więcej
Opublikowane 13 lutego 2020

Na co zwrócić uwagę zawierając umowę podwykonawczą w procesie budowlanym?

Umowa o roboty budowlane pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą jest umową szeroko rozpowszechnioną w branży budowlanej. Rzadko się bowiem zdarza, że wykonawca (generalny wykonawca) jest w stanie własnymi zasobami zrealizować zleconą inwestycję. W kodeksie cywilnym znajduje się tylko jeden artykuł dotyczący umowy o roboty budowlane zawieranej między wykonawcą (generalnym wykonawcą) a podwykonawcą – art. 6471 k.c. […]

Czytaj więcej
Opublikowane 29 stycznia 2020

Dematerializacja akcji – zmiana z duchem czasu czy dodatkowe obowiązki?

Zakres nowelizacji i data jej wejścia w życie Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798) wprowadza istotne zmiany dla spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, a przede wszystkim członków organów tych spółek oraz ich akcjonariuszy. Najważniejsze zmiany objęte tą nowelizacją dotyczą  zmiany formy […]

Czytaj więcej
Opublikowane 14 stycznia 2020

Czy nowelizacja prawa własności przemysłowej spowoduje, że unieważnienie patentu stanie się nowym narzędziem walki między przedsiębiorcami? Czy obroną jest ograniczenie patentu?

27 lutego 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309). Nowelizacja wprowadza m.in. prawdziwą rewolucję w postępowaniu dotyczącym patentów. Od 27 lutego br. każdy będzie mógł wszcząć przed Urzędem Patentowym w Polsce postępowanie o unieważnienie patentu w całości […]

Czytaj więcej
Opublikowane 22 listopada 2019

Reforma procedury cywilnej – co dalej ze sprawami w toku w I instancji?

Terminy wejścia w życie nowelizacji Nowelizacja procedury cywilnej została wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Pytanie, które pojawiło się po wprowadzeniu zmian było następujące – jakie przepisy i w jakim zakresie stosować do spraw w I instancji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia […]

Czytaj więcej
Zespół Kancelarii Zespołem kierują doświadczeni adwokaci i radcowie.
adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska
r. pr. Jan Lipski r. pr. Jan Lipski
RA Łukasz Krasoń-Becker RA Łukasz Krasoń-Becker
Poznaj cały zespół