Co nowego
Źródło: pexels.com
Opublikowane 14 maja 2021

TSUE powierza los frankowiczów w ręce sądów krajowych

Oczekując na podjęcie uchwały przez pełen skład Izby Cywilnej Sąd Najwyższego w kontekście pytań skierowanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, otrzymaliśmy kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszący się do sporów frankowych. W orzeczeniu ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C-20/19, TSUE podtrzymał dotychczasową linię orzeczniczą, a zarazem powierzył losy frankowiczów w […]

Czytaj więcej
Pexels.com by Dids
Opublikowane 12 maja 2021

Czy inspirowanie się cudzym utworem narusza prawa autorskie?

  Inspirowanie się cudzym utworem nie stanowi naruszenia praw autorskich. Dzieje się tak jednak w przypadku rozporządzania i korzystania z opracowania cudzego utworu bez zgody twórcy utworu pierwotnego. Praktyczne problemy budzi jednak rozgraniczenie zakresów dzieła inspirowanego i opracowania będącego już utworem zależnym.   Głośne spory sądowe  Jeden z najgłośniejszych procesów dotyczących granic inspiracji oraz opracowania […]

Czytaj więcej
Pexels.com by Karolina Grabowska
Opublikowane 5 maja 2021

Batalia wokół kredytów frankowych trwa w najlepsze

Spór pomiędzy frankowiczami a bankami przybiera na sile. Spraw zawisłych w sądach jest coraz więcej. Jednocześnie trwają batalie wokół pytania jakie ewentualne roszczenia przysługują frankowiczom, czy umowy kredytowe są ważne,  jak również w zakresie sposobu rozliczania umowy (teoria salda bądź teoria dwóch kondykcji).   Rozwiązaniem powstających sprzeczności w doktrynie, a zarazem wskazówką orzeczniczą dla spraw […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Chokniti Khongchum
Opublikowane 28 kwietnia 2021

Rewolucja w badaniach klinicznych Unii Europejskiej coraz bliżej

Na koniec stycznia 2022 r. zaplanowane jest uruchomienie centralnego Systemu Informacji Badań Klinicznych – ang. Clinical Trial Information System (CTIS). Ma to być jednolity dla wszystkich państw członkowskich scentralizowany system informatyczny, poprzez który będą składane wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie badań klinicznych i wydawane zgody na prowadzenie badań, będą nadzorowane badania oraz zostaną publicznie […]

Czytaj więcej
Pexels.com by KoolShooters
Opublikowane 19 kwietnia 2021

Tantiemy dla twórców stają się przedmiotem gorących sporów

  W latach 80 i 90-tych XX wieku niewielu twórców zaprzątało sobie głowę wysokością tantiem, które otrzymywali. Zwykle przekazane przez nadawców tantiemy były bardzo niskie i stanowiły tylko niewielką część dochodów uzyskiwanych przez twórców. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z komercjalizacją wydawców, nadawców, kin i teatrów oraz wzrostem wysokości tantiem.   Ustawa o prawie autorskim […]

Czytaj więcej
Pexels.com by Chokniti Khongchum
Opublikowane 14 kwietnia 2021

Niekomercyjne badania kliniczne- czym tak właściwie są?

Badania kliniczne powszechnie kojarzone są z podmiotami z branży farmaceutycznej, które finansują ich przeprowadzenie. W związku z wielkim zainteresowaniem szczepionkami przeciwko COVID-19, wiele milionów ludzi na świecie śledziło kolejne doniesienia o badaniach klinicznych sprawdzających skuteczność oraz skutki uboczne poszczególnych szczepionek przeciwko COVID-19, a następnie ich weryfikację przez wyspecjalizowane publiczne agencje lub urzędy.   Jednak oprócz badań […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels by Fauxels
Opublikowane 7 kwietnia 2021

Kolejny krok w kierunku wyrównania płac kobiet i mężczyzn. Powstał projekt ustawy

Stowarzyszenie Kongres Kobiet stworzyło projekt Ustawy w sprawie ograniczenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, która ma w założeniach zmniejszyć lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Projekt został ogłoszony 4 marca br. i w najbliższym czasie ma wpłynąć do Komisji Dialogu Społecznego oraz zostać złożony w Sejmie.   Projekt dotyczy przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 20 […]

Czytaj więcej
Źródło: pexels.com
Opublikowane 29 marca 2021

Teoria salda czy teoria dwóch kondykcji? Sąd Najwyższy zabrał głos

Od kilku lat sprawa kredytów we frankach szwajcarskich budzi wiele kontrowersji. Nie inaczej dzieje się w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej w walucie obcej oraz wzajemnych rozliczeń banków i kredytobiorców. Jaką zasadę wówczas stosować- teorię salda czy teorię dwóch kondykcji? Stanowisko w sprawie zajął niedawno Sąd Najwyższy.     Wedle torii salda rozliczenie stron winno […]

Czytaj więcej
Źródło: rawpixel.com
Opublikowane 22 marca 2021

Decyzje organów fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń w okresie epidemii COVID-19

Uchwalona 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 umożliwia w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) podejmowanie przez organy fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni […]

Czytaj więcej
Design by fanjianhua Freepik.com
Opublikowane 22 lutego 2021

Wojewoda Wielkopolski wydał korzystną decyzję dla byłych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego w Gębicach

Z satysfakcję informujemy, że dzięki staraniom Kancelarii Wojewoda Wielkopolski wydał 5 lutego 2020 r. korzystną dla byłych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego w Gębicach decyzję o niepodpadaniu dworu oraz parku w Gębicach, a także położonej w pobliżu Gębic tzw. Willi – Hellenówki pod działanie dekretu o reformie rolnej. W toku postępowania wykazano po pierwsze, że brak było […]

Czytaj więcej
Zespół Kancelarii Zespołem kierują doświadczeni adwokaci i radcowie.
adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska
r. pr. Jan Lipski r. pr. Jan Lipski
RA Łukasz Krasoń-Becker RA Łukasz Krasoń-Becker
Poznaj cały zespół