Co nowego
Opublikowane 24 listopada 2015

Konferencja „Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy”

Mecenas Małgorzata Nowotnik-Zajaczkowska będzie reprezentowała Kancelarię na II edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy”. Konferencja odbywa się w dniach 26-27 listopada 2015 roku w Warszawie i jest organizowana przez Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad Konferencją objął prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. […]

Czytaj więcej
Opublikowane 24 listopada 2015

Mec. Paweł Siwy szkolił z prawa procesowego i rodzinnego

W sobotę 21 listopada mec. Paweł Siwy z naszej Kancelarii wygłosił dla tłumaczy języków: czeskiego, szwedzkiego, ukraińskiego i niderlandzkiego całodniowy wykład na temat postępowania sądowego oraz alimentów. Wykład został przeprowadzony w ramach warsztatów organizowanych przez Fundację FreeLING we współpracy z Kancelarią Nowotnik Lipski Szafrański. Podczas wykładu zostały poruszone następujące zagadnienia: rodzaje postępowań (rozpoznawcze, zabezpieczające, egzekucyjne, […]

Czytaj więcej
Opublikowane 25 września 2015

Zmiany w ustawie dot. terminów zapłaty w transakcjach handlowych

Projekt dotyczy uproszczenia i ujednolicenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym i wprowadza zmiany wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE w sprawie naliczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej
Opublikowane 25 września 2015

Nabycie nieruchomości w toku licytacji komorniczej

Art. 999 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) reguluje zasady przejścia własności nieruchomości na nabywcę po dokonaniu przysądzenia własności. Postanowienie o przysądzeniu własności ma charakter konstytutywny, tj. przenosi własność nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji.

Czytaj więcej
Opublikowane 24 września 2015

Szkolenie o mediacji

22 września 2015 roku mec. Sławomir Jakubowski z naszej Kancelarii uczestniczył w szkoleniu pt. „Mediacja – nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami” organizowanym przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Czytaj więcej
Zespół Kancelarii Zespołem kierują doświadczeni adwokaci i radcowie.
adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska
r. pr. Jan Lipski r. pr. Jan Lipski
RA Łukasz Krasoń-Becker RA Łukasz Krasoń-Becker
Poznaj cały zespół