Services
Public procurement law and public-private partnership

We have extensive experience in public procurement. We prepare tender documentation –particularly bids in open tendering or requests for admission to restricted tendering – based on the Specification of the Essential Terms of the Contract. We help our Clients during negotiations in the competitive dialogue. We represent our Clients in proceedings before the National Appeal Chamber.

We frequently prepared bids in open tendering for contractors from the broadly understood construction industry (fitting of windows or doors, woodwork, ventilation cleaning) or for delivery of equipment (e.g. car washes) or goods. We participated in competitive dialogues for construction of plant floors.

A particular form of project execution is public-private partnership. We offer advisory services during negotiations and preparation of agreements for PPP projects. Our lawyers have extensive experience, acquired in their German practice, in consulting services for a public entity regarding PPP projects in education and healthcare. In Poland, we participated in competitive dialogue in the PPP formula, acting on behalf of a supplier of photovoltaic panels.

Services
News

Nabycie nieruchomości w toku licytacji komorniczej

Art. 999 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) reguluje zasady przejścia własności nieruchomości na nabywcę po dokonaniu przysądzenia własności. Postanowienie o przysądzeniu własności ma charakter konstytutywny, tj. przenosi własność nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji.

More
Źródło: freepik.com

Szkolenie o mediacji

22 września 2015 roku mec. Sławomir Jakubowski z naszej Kancelarii uczestniczył w szkoleniu pt. „Mediacja – nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami” organizowanym przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

More