Co nowego
Opublikowane 16 listopada 2021

„Komentarz do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych” mec. J. Lipskiego wkrótce w księgarniach

Foto. pexels.com by Cottonbro

 

Z satysfakcją informujemy, że wkrótce nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w serii Krótkie Komentarze Becka ukaże się książka mecenasa Jana Lipskiego: Komentarz do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Planowany termin wydania to 30 grudnia 2021 r.

 

Komentarz omawia zasady zakładania, prowadzenia i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, praw i obowiązków działkowców, a także reguły funkcjonowania stowarzyszeń ogrodowych. Wagę problematyki ujętej w komentowanej ustawie należycie unaoczniają liczby: w Polsce jest ponad 960 000 działek, a korzysta z nich, wedle danych CBOS, nie mniej niż 4 miliony osób. Powierzchnia gruntów zajmowanych w całym kraju przez blisko 4 930 rodzinne ogrody działkowe szacowana jest na ponad 43 000 ha.

 

Książka przeznaczona jest dla osób pragnących pogłębić wiedzę o ogrodach działkowych, w szczególności dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, zarządców nieruchomości, a także aplikantów notarialnych, sądowych, adwokackich, radcowskich i komorniczych. Mogą z niej korzystać również studenci wydziałów prawa i administracji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną na stronie Wydawnictwa zapowiedzią wydawniczą:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20463-ustawa-o-rodzinnych-ogrodach-dzialkowych-komentarz-jan-lipski#opis

Co nowego
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Zmiany do Kodeksu spółek handlowych na finiszu

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest dostosowanie Kodeksu spółek handlowych do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.   Prawo grup spółek Pierwsza część projektu została poświęcona prawu holdingowemu (prawu grup spółek). Projekt nowelizacji porządkuje wewnętrzne relacje spółek uczestniczących w […]

Czytaj więcej

Portal Rejestrów Sądowych- kilka uwag po pięciu miesiącach funkcjonowania

Lipcowa nowelizacja Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: Ustawa o KRS) dokonała sporej rewolucji postępowania przed sądami rejestrowymi, narzucając podmiotom wpisanym do rejestru przedsiębiorców elektroniczny tryb składania i rozpatrywania wniosków. Jak te zmiany funkcjonują w praktyce?   Zgodnie ze znowelizowanym art. 19 ust. 2 Ustawy o KRS wnioski składane do KRS wnosi się za pośrednictwem […]

Czytaj więcej
Źródło pexels.com by Alain Frechette

Czy nagrobki na cmentarzu można kopiować?

Wiele osób lubi zwiedzać stare cmentarze, na których można podziwiać nagrobki artystów, polityków, społeczników czy przedstawicieli znanych rodzin mieszczańskich lub arystokratycznych, chociaż ci ostatni często korzystali z przywilejów pochówku w kaplicach i kryptach kościelnych. Większość z tych nagrobków to prawdziwe dzieła sztuki projektowane przez wybitnych architektów lub rzeźbiarzy. Zastanówmy się jakiej ochronie prawnej podlegają pomniki […]

Czytaj więcej