Co nowego
Opublikowane 22 czerwca 2018

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk.

Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych osiągnięciach i zasługach radców prawnych w pracy pro bono. Z kolei Grzegorz Wiaderek – Członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS analizował funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce.

Poruszony został również temat wielości rozwiązań legislacyjnych w zakresie zastępstwa procesowego z urzędu przez prof. dr hab. Monikę Całkiewicz  – Wicedziekana OIRP w Warszawie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o dostępie do pomocy prawnej z urzędu w Polsce oraz o kompatybilności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wicedziekan zauważyła, że najtrudniej jest uzyskać pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym, a to z uwagi na treść art. 9 k.p.a., który stanowi o aktywności organów i obowiązkach informacyjnych, które wynikają z przepisów prawa.

Uczestnicy konferencji, po wystąpieniu r. pr. Roberta Krasnodębskiego – kierującego działem podatkowym kancelarii Weil, dyskutowali o opodatkowaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Kolejny blok rozpoczął dr Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich omówił misję jaka wiąże się z zawodem radcy prawnego oraz wskazał na najczęstsze sytuacje z którymi obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Następnie r. pr. Magdalena Nasiłowska  – koordynatorka pro bono w kancelarii DLA Piper Wiater przedstawiła praktyki w zakresie organizacji działalności pro bono w kancelariach prawnych.

Konferencja zakończyła się omówieniem postulatów w zakresie praktyki pro bono w ramach samorządu radców prawnych. Tą część poprowadził Dziekan OIRP oraz dr Filip Czernicki – Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie. Uczestnikom konferencji została przedstawiona propozycja powstania specjalnego Ośrodka działającego przy OIRP w Warszawie, którego zadaniem byłaby pomoc osobom najuboższym, które z różnych względów nie zakwalifikowały się do państwowego systemu pomocy prawnej.

Co nowego

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk. Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych […]

Czytaj więcej

Mec. Krasoń-Becker w Gazecie Prawnej nt. procesu cywilnego w Niemczech

Mec. Łukasz Krasoń-Becker z naszej Kancelarii udzielił wywiadu Dziennikowi Gazeta Prawna na temat swoich niemieckich doświadczeń w relacjach sędzia-pełnomocnik w procesie cywilnym. Punktem wyjścia do tej rozmowy były proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany procedury cywilnej m. in. wyrażania przez sędziów poglądów co do materiału procesowego i rozstrzygnięcia sprawy. Artykuł można przeczytać tutaj http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1008520,gdy-sedzia-ma-swoj-poglad-na-sprawe-wywiad.html

Czytaj więcej
Forschung und Entwicklung

NLS na 2. R&D Summit „Rzeczpospolitej” – Strategie wzrostu innowacyjnego przedsiębiorstwa

Mec. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska będzie jedną z prelegentek na II R&D Summit organizowanym w dniach 19-20 kwietnia w Warszawie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Temat przewodni organizowanej konferencji to „Strategie wzrostu innowacyjnego przedsiębiorstwa”. Mecenas Nowotnik-Zajączkowska przedstawi prezentację pt.: „Komercjalizacja projektów R&D – wybrane aspekty prawne”. Szczegółowy program konferencji można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej