Co nowego
Opublikowane 22 czerwca 2018

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk.

Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych osiągnięciach i zasługach radców prawnych w pracy pro bono. Z kolei Grzegorz Wiaderek – Członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS analizował funkcjonowanie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Polsce.

Poruszony został również temat wielości rozwiązań legislacyjnych w zakresie zastępstwa procesowego z urzędu przez prof. dr hab. Monikę Całkiewicz  – Wicedziekana OIRP w Warszawie. Uczestnicy spotkania rozmawiali o dostępie do pomocy prawnej z urzędu w Polsce oraz o kompatybilności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wicedziekan zauważyła, że najtrudniej jest uzyskać pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnym, a to z uwagi na treść art. 9 k.p.a., który stanowi o aktywności organów i obowiązkach informacyjnych, które wynikają z przepisów prawa.

Uczestnicy konferencji, po wystąpieniu r. pr. Roberta Krasnodębskiego – kierującego działem podatkowym kancelarii Weil, dyskutowali o opodatkowaniu bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Kolejny blok rozpoczął dr Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich omówił misję jaka wiąże się z zawodem radcy prawnego oraz wskazał na najczęstsze sytuacje z którymi obywatele zgłaszają się do Rzecznika. Następnie r. pr. Magdalena Nasiłowska  – koordynatorka pro bono w kancelarii DLA Piper Wiater przedstawiła praktyki w zakresie organizacji działalności pro bono w kancelariach prawnych.

Konferencja zakończyła się omówieniem postulatów w zakresie praktyki pro bono w ramach samorządu radców prawnych. Tą część poprowadził Dziekan OIRP oraz dr Filip Czernicki – Koordynator ds. programów pro bono OIRP w Warszawie. Uczestnikom konferencji została przedstawiona propozycja powstania specjalnego Ośrodka działającego przy OIRP w Warszawie, którego zadaniem byłaby pomoc osobom najuboższym, które z różnych względów nie zakwalifikowały się do państwowego systemu pomocy prawnej.

Co nowego

Zmiany terminów przedawnienia roszczeń

9 lipca 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów regulujących okres przedawnienia w zakresie roszczeń cywilnych  wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104). W ramach  zmian, o których mowa powyżej, w art. 117 k.c. dodano § 2¹ […]

Czytaj więcej

NLK na konferencji „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego”

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyła się konferencja pt. „Pro bono jako wyraz odpowiedzialności społecznej zawodu radcy prawnego” organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Kancelarię reprezentowała apl. radc. Dominika Strzelczyk. Konferencję rozpoczął r. pr. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, który mówił o dotychczasowych […]

Czytaj więcej