Co nowego
Opublikowane 18 października 2021

Niebawem poważne zmiany w prawie spadkowym

Źródło Freepik.com

W ostatnim kwartale 2021 r. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt wprowadzający szereg zmian przepisów dotyczących prawa spadkowego. Spróbujmy przyjrzeć się tym zmianom z bliska.

 

Pierwszą z istotnych zmian ma być ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych. Wykluczeni zostaliby aktualnie dziedziczący dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, tj. cioteczne/stryjeczne wnuki oraz ich dalsi zstępni.

Wedle zamierzenia projektodawcy zmiany mają skracać postępowanie spadkowe, skutkiem czego spadkobiercy szybciej uregulują prawa do nabywanego majątku. Rzeczona zmiana będzie prawdopodobnie pozytywnie oceniana również w kontekście postępowań prowadzonych z wniosku wierzycieli spadkodawcy. Wszak zazwyczaj nieznana jest im rodzina dłużnika, wobec czego skrócenie uprawnionych do dziedziczenia zmniejszy zakres czynności niezbędnych w celu ustalenia kręgu spadkobierców.

Kolejna istotna zmiana dotyczy kwestii terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w przypadku konieczności uprzedniego uzyskania zgody na odrzucenie lub przyjęcie spadku w imieniu małoletniego lub ubezwłasnowolnionego. Bieg sześciomiesięcznego terminu z art. 1015 § 1 k.c. ulegnie zawieszeniu do chwili uzyskania ewentualnej zgody w powyższym zakresie. Jest to słuszna korekta dotychczasowych przepisów, która eliminuje pojawiające się w praktyce wątpliwości. – Za takim rozwiązaniem przemawia potrzeba ochrony interesu małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Przyspieszeniu postępowania niezbędnego w celu uzyskania zgody na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego ma również służyć przyznanie asesorom sądowym kompetencji do wydania orzeczeń w tym zakresie.

Projektowane zmiany mają również poszerzać przesłanki warunkujące niegodność dziedziczenia. Obok uwzględnionych obecnie: umyślnego ciężkiego przestępstwa spadkobiercy przeciwko spadkodawcy, nakłonienia spadkodawcy podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu oraz przeszkodzenia w dokonaniu którejś z tych czynności przez spadkobiercę, umyślnego ukrycia lub zniszczenia testamentu, jego podrobienia lub przerobienia przez spadkobiercę, albo świadomego skorzystania przez niego z testamentu przerobionego lub podrobionego przez inną osobę, za przyczynę niegodności dziedziczenia proponuje się uznać również uporczywe niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy.

Jak wskazuje ustawodawca, powszechnie brak jest zgody na to, aby majątek spadkodawcy, będący niejednokrotnie dorobkiem jego całego życia, przeszedł po jego śmierci na osobę, która swoim celowym działaniem uniemożliwiała zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego spadkodawcy. Zmianę w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, jest ona wręcz oczekiwana w kontekście interesu osób należących do kręgu spadkobierców wraz z dłużnikami alimentacyjnymi spadkodawcy.

 

/oprac. adwokat Piotr Gąsowski/

 

Co nowego
Źródło: pexels.com

Ugody frankowe – rozwiązanie problemu czy wytrych dla banku?

Na początku października 2021 r. pierwsi frankowicze zaczęli zawierać ugody na warunkach proponowanych przez KNF. Początkowy entuzjazm kredytobiorców uległ w ostatnim czasie znacznemu ochłodzeniu, czego wyrazem są liczne dyskusje na forach internetowych. Powszechną stała się obawa, że procedura zawierania ugód faktycznie ma na celu m.in. przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kapitału. Wątpliwości […]

Czytaj więcej
Źródło pexels.com by Yan Krukov

Sprawcy kradzieży w świecie gier komputerowych nie są już bezkarni

Rynek gier komputerowych rośnie nieprzerwanie od kilkunastu lat. Dzieje się tak również w Polsce. Wyniki raportu Newzoo, spółki zajmującej się analizą danych rynku gier komputerowych, wskazują, że w 2018 r. Polacy wydali 541 500 000 USD czyli dokładnie 2 057 700 000 PLN na gry komputerowe. Należy przypuszczać, że od czasu wybuchu pandemii i przymusowych […]

Czytaj więcej
Foto. pexels.com by Cottonbro

„Komentarz do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych” mec. J. Lipskiego wkrótce w księgarniach

  Z satysfakcją informujemy, że wkrótce nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w serii Krótkie Komentarze Becka ukaże się książka mecenasa Jana Lipskiego: Komentarz do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Planowany termin wydania to 30 grudnia 2021 r.   Komentarz omawia zasady zakładania, prowadzenia i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, praw i obowiązków działkowców, a także reguły funkcjonowania […]

Czytaj więcej