Co nowego
Opublikowane 25 sierpnia 2020

Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej już działają

 

Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej, o których pisaliśmy w naszej publikacji z dnia 6 maja 2020 r., już działają.

 

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2020 r., przy Sądach Okręgowych kilku miast Polski, tj. Warszawy, Poznania, Lublina oraz Gdańska powstały Wydziały Własności Intelektualnej rozpatrujące sprawy własności intelektualnej jako sądy pierwszej instancji. Nowe, wyspecjalizowane wydziały, jak sama nazwa wskazuje, rozpoznają sprawy z zakresu własności intelektualnej, czyli te dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewne kategorie spraw o ochronę dóbr osobistych, a także sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych.

W Warszawie jest to XXII Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie, który jako sąd własności intelektualnej pierwszej instancji ma najszersze kompetencje w Polsce i jako jedyny z wyżej wymienionych sądów zajmuje się dodatkowo własnością intelektualną związaną z programami komputerowymi, wynalazkami, wzorami użytkowymi, topografiami układów scalonych, odmianami roślin oraz tajemnicami przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Ustawodawca, działając zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania zapewnił również jednostki organizacyjne, które rozpatrują środki odwoławcze od orzeczeń sądów pierwszej instancji. W drugiej instancji uprawnionymi do orzekania są: Sąd Apelacyjny w Warszawie (VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej) oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Reforma polegająca na utworzeniu wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej została dobrze przyjęta przez środowisko prawników-ekspertów w zakresie spraw własności intelektualnej. Wszyscy czekają teraz z niecierpliwością na efekty ww. reformy i przyspieszenie rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej i rozwój orzecznictwa w obszarach wywołujących spory wśród przedstawicieli doktryny prawa oraz w zakresie nowych rozwiązań wypracowanych w obrocie gospodarczym.

 

(oprac. Klaudia Boniec, praktykantka w Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska, Lipski, Krasoń-Becker, Adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, Partner w Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska, Lipski, Krasoń-Becker)

Co nowego

Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej już działają

  Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej, o których pisaliśmy w naszej publikacji z dnia 6 maja 2020 r., już działają.   Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2020 r., przy Sądach Okręgowych kilku miast Polski, tj. Warszawy, Poznania, Lublina oraz Gdańska powstały Wydziały Własności Intelektualnej rozpatrujące sprawy własności intelektualnej jako […]

Czytaj więcej

Rozstrzyganie spraw z zakresu własności intelektualnej wymaga specjalistycznej wiedzy sędziów i pełnomocników

Sprawy z zakresu własności intelektualnej często są skomplikowane od strony faktycznej oraz prawnej. Dodatkowa trudność wynika z tego, że świat nowych technologii dynamicznie się rozwija, co wpływa również na ciągły rozwój własności intelektualnej. Ze względu na olbrzymią wartość niektórych marek, rozwiązań technicznych czy programów komputerowych spory w tym obszarze potrafią być bardzo zażarte. Złożoność i […]

Czytaj więcej

Wsparcie dla biznesu, w tym pracodawców polskich i zagranicznych w dobie koronawirusa

Szanowni Państwo na całym świecie nastały trudne czasy związane z wirusem SARS-CoV-2. W tym ciężkim okresie, który wywoła zmiany zarówno w gospodarce światowej, jak i w gospodarkach krajowych szczególnie ważne jest zabezpieczenie interesów ekonomicznych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z każdej branży. Konsekwencje podejmowanych w tym czasie decyzji będą dotyczyły nie tylko przedsiębiorców, ale i […]

Czytaj więcej