Co nowego
Opublikowane 25 sierpnia 2020

Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej już działają

 

Specjalistyczne Sądy Własności Intelektualnej, o których pisaliśmy w naszej publikacji z dnia 6 maja 2020 r., już działają.

 

Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 1 lipca 2020 r., przy Sądach Okręgowych kilku miast Polski, tj. Warszawy, Poznania, Lublina oraz Gdańska powstały Wydziały Własności Intelektualnej rozpatrujące sprawy własności intelektualnej jako sądy pierwszej instancji. Nowe, wyspecjalizowane wydziały, jak sama nazwa wskazuje, rozpoznają sprawy z zakresu własności intelektualnej, czyli te dotyczące prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej, sprawy związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz pewne kategorie spraw o ochronę dóbr osobistych, a także sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych.

W Warszawie jest to XXII Wydział Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie, który jako sąd własności intelektualnej pierwszej instancji ma najszersze kompetencje w Polsce i jako jedyny z wyżej wymienionych sądów zajmuje się dodatkowo własnością intelektualną związaną z programami komputerowymi, wynalazkami, wzorami użytkowymi, topografiami układów scalonych, odmianami roślin oraz tajemnicami przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Ustawodawca, działając zgodnie z zasadą dwuinstancyjności postępowania zapewnił również jednostki organizacyjne, które rozpatrują środki odwoławcze od orzeczeń sądów pierwszej instancji. W drugiej instancji uprawnionymi do orzekania są: Sąd Apelacyjny w Warszawie (VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej) oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Reforma polegająca na utworzeniu wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej została dobrze przyjęta przez środowisko prawników-ekspertów w zakresie spraw własności intelektualnej. Wszyscy czekają teraz z niecierpliwością na efekty ww. reformy i przyspieszenie rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej i rozwój orzecznictwa w obszarach wywołujących spory wśród przedstawicieli doktryny prawa oraz w zakresie nowych rozwiązań wypracowanych w obrocie gospodarczym.

 

(oprac. Klaudia Boniec, praktykantka w Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska, Lipski, Krasoń-Becker, Adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, Partner w Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska, Lipski, Krasoń-Becker)

Co nowego
freepik.com

Kolejna zmiana zasad dotyczących noszenia maseczek w zakładzie pracy weszła w życie

2 grudnia 2020 r. została wprowadzona kolejna zmiana zasad dotyczących noszenia maseczek w zakładzie pracy, które w ostatniej wersji obowiązywały od 28 listopada 2020 r. Znowelizowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132) utrzymują obowiązek noszenia […]

Czytaj więcej
https://pl.freepik.com

Praca zdalna podczas kwarantanny

Epidemia wirusa SARS – CoV – 2, potocznie nazywanego koronawirusem, spowodowała, że w wielu przypadkach pracownicy zaczęli realizować swoje obowiązki pracownicze w domu. Odbyło się to zgodnie z prawem, ponieważ ustawodawca już na samym początku epidemii uregulował  możliwość pracy zdalnej.   Wątpliwości budziła jednak sytuacja osób odbywających obowiązkową kwarantannę, ponieważ nie było jasno określone, czy […]

Czytaj więcej

Mecenas Jan Lipski ze stopniem doktora nauk prawnych

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że w dniu 6 października 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego podjęła prawomocną uchwałę nadającą Partnerowi naszej Kancelarii, radcy prawnemu Janowi Lipskiemu, stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem. Tematem rozprawy doktorskiej mecenasa Lipskiego były „Stowarzyszenia ogrodowe”. Funkcję promotora pełnił prof. UW dr hab. Leszek Bosek, a promotora […]

Czytaj więcej