Co nowego
Opublikowane 22 czerwca 2022

Spór Lewandowski – Kucharski. Czy czeka nas proces stulecia?

Źródło Freepik.com by jcomp

Źródło Freepik.com by jcomp

Spór powstały na tle wspólnych interesów piłkarza Roberta Lewandowskiego oraz jego byłego menedżera Cezarego Kucharskiego jest przynajmniej w zarysie znany większości z nas. Otwarty konflikt toczy się od lat, a sprawa obecnie ma dwa nurty.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął już pozew obejmujący roszczenia Cezarego Kucharskiego wobec swojego byłego podopiecznego w sprawie rzekomego nierozliczenia udziału menedżera w spółce RL Management. Jednocześnie Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadziła postępowanie z tytułu podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Cezarego Kucharskiego z zawiadomienia Roberta Lewandowskiego. Skutkiem dokonanych ustaleń 18 maja 2022 r. skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie akt oskarżenia obejmujący zarzuty popełnienia m.in. przestępstw z art. 191 § 1 k.k. (zmuszenie) oraz z art. 266 § 1 k.k. (ujawnienie tajemnicy służbowej i zawodowej).

Zarzewiem zaistniałego sporu było wystosowane przez Cezarego Kucharskiego żądanie rozliczenia jego wkładu w rozwój spółki RL Management. Odbierając żądanie jako nieuzasadnione, Robert Lewandowski odmówił jego zaspokojenia. Wówczas Cezary Kucharski miał rzekomo zagrozić, że ujawni nadużycia podatkowe, których Robert Lewandowski miał się rzekomo dopuścić. Menedżer miałby odstąpić od realizacji swej groźby w razie otrzymania kwoty 20 milionów euro.

Z doniesień prasowych wynika, że śledczym udało się ponoć ustalić, że Cezary Kucharski ujawnił dziennikarzom mediów zagranicznych informacje dotyczące rozliczeń finansowych w związku z zawartymi przez piłkarza umowami cywilnoprawnymi, a także udostępnił im kopie zeznań podatkowych Roberta Lewandowskiego oraz jego żony, Anny Lewandowskiej, które powziął jako menedżer piłkarza, rzekomo nie wywiązując się przy tym ze zobowiązania do zachowania poufności.

W kontekście ustaleń Prokuratury warto zwrócić uwagę, że pierwszą gazetą publikującą informację na temat rzekomych nadużyć podatkowych naszego czołowego napastnika był niemiecki Der Spiegel. Autor publikacji, Rafael Buschmann wskazywał, że z zewnętrznych dokumentów miało wynikać, że na prywatne konto w Polsce z konta spółki RL Management przelano rzekomo siedmiocyfrową kwotę w euro. Wskazano również, że rzeczona spółka miała jakoby udzielić żonie piłkarza pożyczki w wysokości 2,5 miliona euro, która rzekomo nigdy nie została zwrócona. Jednocześnie konto spółki miało być także wykorzystywane przez Roberta Lewandowskiego do dokonywania osobistych płatności.

Podstawę niemieckich publikacji miały stanowić dokumenty przesłane przez Cezarego Kucharskiego. Czy tak było naprawdę, ustali Sąd. Oczywistym zdaje się jednak, że podając w artykule informacje konkretne i o charakterze wewnętrznym dla spółki, Spiegel musiał dysponować jakimiś materiałami. Jednocześnie treść publikacji jest zbieżna przedmiotowo z uprzednimi rzekomymi groźbami. Pojawiają się zatem wątpliwości, czy był to przypadek. Co ciekawe, pełnomocnicy Cezarego Kucharskiego w oświadczeniu udostępnionym prasie przedstawiają odmiennie całą sytuację wskazując, że żadne groźby nie były wobec Roberta Lewandowskiego kierowane, a spór pomiędzy obu panami dotyczy kwestii związanych z rozliczeniami w spółce. Z ferowaniem wyroków warto jednak wstrzymać się do czasu ustaleń dokonanych przez Sąd.

Czeka nas z pewnością pasjonujący spór sądowy. Biorąc pod uwagę to, jakie emocje wywołał na całym świecie proces Johnny’ego Deppa i Amber Heard można być pewnym, że każda rozprawa na linii Lewandowski-Kucharski będzie szczegółowo relacjonowana przez polskie media. Słynny proces zza oceanu jest dobrym przykładem na to, że nie warto zakładać z góry jaki będzie wyrok sądu. Pokazał, jak wielki wpływ na końcowy rezultat mają nie-prawnicze umiejętności pełnomocników stron oraz same media społecznościowe. Sprawa Depp-Heard dobitnie pokazała też, jak kosztowne wizerunkowo mogą być dla obu stron głośne medialne procesy.

 

/Oprac. Agnieszka Wudarczyk, adw. Piotr Gąsowski/

Co nowego
Źródło Pexels.com by Picjumbocom

Czy domena może naruszać znak towarowy?

Obecnie komunikacja marketingowa oparta jest na promocji marki w Internecie. Wśród wielu narzędzi do promocji marki i przedsiębiorstwa w sieci można wymienić stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, blogi oraz fora branżowe. Szczególną rolę należy jednak przypisać stronie internetowej. Strona internetowa jest zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym potencjalny klient może zapoznać się z ofertą danego […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej

28 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej w Polsce. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Prezes Urzędu Patentowego, profesorowie zajmujący się własnością intelektualną, sędziowie orzekający w sądach własności intelektualnej, radcowie prawni, adwokaci i rzecznicy patentowi oraz przedstawiciele związków pracodawców. Dyskusję zorganizował Urząd Patentowy RP we […]

Czytaj więcej