Co nowego
Opublikowane 28 kwietnia 2022

Światowy Dzień Własności Intelektualnej w cieniu machiny wojennej Prezydenta Putina

Źródło Pexels.com by Cqf Avocat

Źródło Pexels.com by Cqf Avocat

26 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej. W tym roku obszar IP (intelectual property/własność intelektualna) musimy rozpatrywać pod kątem dwóch równoległych rzeczywistości– tj. ochrony i przewidywalności w krajach demokratycznych oraz logiki wojny w Rosji.

Większość organizowanych w tym dniu konferencji i wydarzeń skupia się na zgłębianiu nowych interpretacji przepisów zapewniających w Polsce i na świecie ochronę praw autorskich, nowych technologii, wynalazków, know-how itd. Warto jednak spojrzeć na ten temat z innej perspektywy. Co dzieje się z IP w czasie wojny? Jaki to ma wpływ na gospodarkę światową? Niestety, nie są to zagadnienia akademickie, bo wojna toczy się tuż za naszą granicą, a skutki światowych powiązań gospodarczych Rosji i Ukrainy możemy codziennie obserwować na naszych paragonach z osiedlowego sklepu spożywczego.

Co się dzieje, gdy ktoś wywróci stolik ochrony własności intelektualnej?

Ten problem został bardzo ciekawie przedstawiony w wykładzie sędziego Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie dr Krzysztofa Kurosza z Uniwersytetu Łódzkiego podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej (dawny AON).

Federacja Rosyjska od początku wojny w Ukrainie przyjmuje kolejne akty prawne, które de facto pozbawiają ochrony prawnej przedsiębiorców z tzw. wrogich państw. Po omówionym przez Kancelarię NLK dekrecie o zerowych odszkodowaniach za naruszenie patentu, został wydany dekret legalizujący tzw. import równoległy, a teraz procedowana jest ustawa umożliwiająca zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwami z tzw. wrogich państw. Ustanowienie takiego zarządu spowoduje, że żadne licencje nie będą mogły w stosunku do takiego przedsiębiorstwa wygasnąć, a wypowiedziane „odżyją”.

Powyższy trend walki z wrogami kraju można zaobserwować też w sądach rosyjskich, które są w awangardzie w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów. W ostatnich dniach zostało wydane szeroko komentowane w mediach orzeczenie, w którym sąd rosyjski odmówił ochrony brytyjskiej spółce uprawnionej do znaku Świnka Peppa powołując się na to, że pochodzi z tzw. wrogiego państwa i z tego powodu ochrona jej się nie należy. Spółka domagała się odszkodowania od rosyjskiego przedsiębiorcy za naruszenie prawa do znaku Świnka Peppa.

Czy Prezydent Putin jest autorem doktryny wojny w obszarze IP?

Otóż nie. Jak wyjaśniał dr Kurosz Prezydent Putin wzoruje się na rozwiązaniach z okresu I i II wojny światowej. Podczas obu wojen światowych państwa z wrogich sobie koalicji zawieszały ochronę własności intelektualnej, a część z nich wprost nacjonalizowała patenty przedsiębiorców z danego państwa np. USA nacjonalizowały patenty z Niemiec.

Dokąd zaprowadzi nas logika wojny w obszarze IP?

Możliwych jest kilka scenariuszy:

1/ rozwój gospodarczy Rosji w wyniku darmowego wykorzystania zagranicznych technologii i wynalazków (ale do tego potrzebna jest odpowiednia kadra z know-how jak wykorzystać patent i rozpocząć produkcję oraz komponenty do których Rosja ma teraz ograniczony dostęp) Ten problem omówiliśmy w naszym artykule https://nlk-law.pl/patent-putina-wojne-czeka-nas-zalew-rosyjskich-podrobek/

2/ rozwój gospodarczy sojuszników Rosji, którzy mają odpowiednią kadrę z know-how i dostęp do komponentów

3/ rozwój myśli technicznej w krajach, z których pochodzą patenty (trzeba wymyślić coś lepszego/nowszego w stosunku do „straconych patentów” w Rosji)

4/ po zakończeniu wojny powrót Rosji do ochrony własności intelektualnej według standardu sprzed wojny z jakąś formą status quo tego co wydarzyło się w czasie wojny

5/ działania odwetowe państw zachodnich w zakresie IP (chyba mało prawdopodobne)

6/ zmiana sposobu myślenia przedsiębiorców o ochronie patentowej i szukanie alternatyw

7/ po zakończeniu wojny wszyscy zapominają co się wydarzyło i prowadzą business as usual

8/ inne trudne do przewidzenia skutki.

 

Zapraszamy do dyskusji, może ktoś z Państwa ma ciekawe przemyślenia na ten temat i chce się nimi podzielić.

(oprac. adwokat Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska na podstawie wystąpienia dr Krzysztofa Kurosza, Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, sędzia XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie na Konferencji Naukowej „Prawo własności intelektualnej – for better future”, Instytut Prawa Akademii Sztuki Wojennej)

Co nowego
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej

28 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej w Polsce. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Prezes Urzędu Patentowego, profesorowie zajmujący się własnością intelektualną, sędziowie orzekający w sądach własności intelektualnej, radcowie prawni, adwokaci i rzecznicy patentowi oraz przedstawiciele związków pracodawców. Dyskusję zorganizował Urząd Patentowy RP we […]

Czytaj więcej
Źródło Freepik.com by jcomp

Spór Lewandowski – Kucharski. Czy czeka nas proces stulecia?

Spór powstały na tle wspólnych interesów piłkarza Roberta Lewandowskiego oraz jego byłego menedżera Cezarego Kucharskiego jest przynajmniej w zarysie znany większości z nas. Otwarty konflikt toczy się od lat, a sprawa obecnie ma dwa nurty. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął już pozew obejmujący roszczenia Cezarego Kucharskiego wobec swojego byłego podopiecznego w sprawie rzekomego nierozliczenia […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Fauxels

SME Fund 2022 – 47 mln euro wsparcia na ochronę własności intelektualnej dla małych i średnich firm

SME Fund „The Ideas Powered for business“ to fundusz dla sektora MŚP w Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz zapewnia zwrot kosztów poprzez wystawiane bony na częściowe pokrycie poniesionych przez przedsiębiorstwa opłat.   SME Fund powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej […]

Czytaj więcej