Co nowego
Opublikowane 24 września 2015

Szkolenie o mediacji

22 września 2015 roku mec. Sławomir Jakubowski z naszej Kancelarii uczestniczył w szkoleniu pt. „Mediacja – nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami” organizowanym przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”. Szkolenie poprowadził mec. Maciej Bobrowicz – radca prawny, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej, członek Komisji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, były prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Mediacja jest wciąż niedocenioną formą polubownego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Praktyczne i umiejętne zarządzenie procesem mediacyjnym, na co w szczególności zorientowane było szkolenie, pozwala na szybkie i satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie konfliktu, s bez uciekania się do długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Co nowego

Czy nowelizacja prawa własności przemysłowej spowoduje, że unieważnienie patentu stanie się nowym narzędziem walki między przedsiębiorcami? Czy obroną jest ograniczenie patentu?

27 lutego 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2309). Nowelizacja wprowadza m.in. prawdziwą rewolucję w postępowaniu dotyczącym patentów. Od 27 lutego br. każdy będzie mógł wszcząć przed Urzędem Patentowym w Polsce postępowanie o unieważnienie patentu w całości […]

Czytaj więcej

Reforma procedury cywilnej – co dalej ze sprawami w toku w I instancji?

Terminy wejścia w życie nowelizacji Nowelizacja procedury cywilnej została wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw. Pytanie, które pojawiło się po wprowadzeniu zmian było następujące – jakie przepisy i w jakim zakresie stosować do spraw w I instancji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia […]

Czytaj więcej

Czy postępowanie gospodarcze wprowadzone nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. jest szansą czy zagrożeniem dla przedsiębiorców?

7 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy kodeksu postępowania cywilnego wprowadzające ponownie (po ponad 10 latach) postępowanie gospodarcze do procesu cywilnego. Nie jest to jednak prosty powrót do znanych już wcześniej rozwiązań. Nowelizacja przywraca prekluzję dowodową, ale wprowadza również zupełnie nowe instytucje procesowe np. umowę dowodową czy pomocniczy charakter zeznań świadków. Poniżej zostaną omówione […]

Czytaj więcej