Co nowego
Opublikowane 22 lutego 2021

Wojewoda Wielkopolski wydał korzystną decyzję dla byłych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego w Gębicach

Design by fanjianhua Freepik.com

Z satysfakcję informujemy, że dzięki staraniom Kancelarii Wojewoda Wielkopolski wydał 5 lutego 2020 r. korzystną dla byłych właścicieli zespołu pałacowo-parkowego w Gębicach decyzję o niepodpadaniu dworu oraz parku w Gębicach, a także położonej w pobliżu Gębic tzw. Willi – Hellenówki pod działanie dekretu o reformie rolnej.

W toku postępowania wykazano po pierwsze, że brak było związku funkcjonalnego pomiędzy dworem i parkiem a gospodarstwem rolnym prowadzonym na gruntach właściciela majątku Gębice. Brak takiego związku, w świetle stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwa sądów administracyjnych, wykluczał możliwość przejęcia z mocy prawa zespołu pałacowo-parkowego na rzecz Skarbu Państwa.

Po drugie, ustalone zostało, że Willa Helenówka z otaczającym ją kilkunasto-hektarowym obszarem nie spełniały określonych w dekrecie kryteriów powierzchniowych. Istotna w tym przypadku była argumentacja odnosząca się do niemożności znacjonalizowania tej nieruchomości (która stanowiła współwłasność właściciela majątku Gębice i jego dzieci) jedynie z tego względu, że jeden ze współwłaścicieli był jednocześnie właścicielem innej nieruchomości podpadającej pod przepisy o reformie rolnej.

 

Zespół Kancelarii NLK

Co nowego
Pexels.com by KoolShooters

Tantiemy dla twórców stają się przedmiotem gorących sporów

  W latach 80 i 90-tych XX wieku niewielu twórców zaprzątało sobie głowę wysokością tantiem, które otrzymywali. Zwykle przekazane przez nadawców tantiemy były bardzo niskie i stanowiły tylko niewielką część dochodów uzyskiwanych przez twórców. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z komercjalizacją wydawców, nadawców, kin i teatrów oraz wzrostem wysokości tantiem.   Ustawa o prawie autorskim […]

Czytaj więcej
Pexels.com by Chokniti Khongchum

Niekomercyjne badania kliniczne- czym tak właściwie są?

Badania kliniczne powszechnie kojarzone są z podmiotami z branży farmaceutycznej, które finansują ich przeprowadzenie. W związku z wielkim zainteresowaniem szczepionkami przeciwko COVID-19, wiele milionów ludzi na świecie śledziło kolejne doniesienia o badaniach klinicznych sprawdzających skuteczność oraz skutki uboczne poszczególnych szczepionek przeciwko COVID-19, a następnie ich weryfikację przez wyspecjalizowane publiczne agencje lub urzędy.   Jednak oprócz badań […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels by Fauxels

Kolejny krok w kierunku wyrównania płac kobiet i mężczyzn. Powstał projekt ustawy

Stowarzyszenie Kongres Kobiet stworzyło projekt Ustawy w sprawie ograniczenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, która ma w założeniach zmniejszyć lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Projekt został ogłoszony 4 marca br. i w najbliższym czasie ma wpłynąć do Komisji Dialogu Społecznego oraz zostać złożony w Sejmie.   Projekt dotyczy przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 20 […]

Czytaj więcej