Zakres usług
Postępowania sądowe i arbitrażowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi we wszelkich instancjach, a także przed sądami administracyjnymi oraz arbitrażowymi.

Prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, we wszystkich instancjach, a także przed Sądem Najwyższym. Posiadamy bogate doświadczenie w szczególności w zakresie prowadzenia sporów sądowych pomiędzy przedsiębiorcami. Jako pełnomocnicy w imieniu naszych Klientów występujemy przed sądami także w postępowaniach upadłościowych, egzekucyjnych i sądowo-administracyjnych.

Stałym zajęciem Kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu niezapłaconych faktur za dostawę towarów lub wykonane usługi, o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień za wyrządzone nienależytym wykonaniem zobowiązania szkody lub krzywdę będącą następstwem czynu niedozwolonego. Prowadziliśmy m.in. liczne postępowania o zapłatę wynagrodzenia za zrealizowane roboty budowlane, kwestionując m.in. naliczone przez Inwestora kary umowne. Broniliśmy klientów przez nieuzasadnionymi roszczeniami kontrahentów zarzucających bezpodstawnie nienależyte wykonanie dzieła. Skutecznie kwestionowaliśmy przed sądem wnioski o zasiedzenie oraz wykazywaliśmy niezasadność powództw eksmisyjnych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych również przed sądami pracy w zakresie dochodzenia przez nich lub przeciwko nim wszelkich roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Reprezentowaliśmy Klientów w procesach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, roszczeń o przywrócenie do pracy i odszkodowanie roszczeń, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach, wydanie świadectwa pracy, zadośćuczynienie za mobbing i dyskryminację.

Klientom zagranicznym zapewniamy profesjonalną pomoc w ramach toczonych przez nich sporów przed sądami w Polsce, a także w postępowaniach dotyczących uznania oraz stwierdzenia wykonalności w Polsce orzeczeń sądów państw obcych. Dzięki stałej współpracy z adwokatem niemieckim gwarantujemy naszym Klientom również reprezentowanie ich interesów w postępowaniach sądowych przed sądami niemieckimi.

Zdając sobie sprawę z tego, że prowadzenie procesu bywa kosztowne i czasochłonne, chętnie korzystamy także z alternatywnych metod rozwiązywania sporów i wspieramy Klientów w negocjacjach w ramach postępowań mediacyjnych.

Zakres usług
Co nowego
Źródło Pexels.com by Pixabay

I Ogólnopolska Konferencja Prawa Autorskiego im. prof. Elżbiety Traple za nami

29 września br. miałam przyjemność uczestniczyć w I Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Autorskiego im. prof. Elżbiety Traple zorganizowanej przez kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja zgromadziła największe autorytety akademickie z zakresu własności intelektualnej w Polsce. Panowała atmosfera twórczej wymiany poglądów, co pozwoliło poznać różne punkty widzenia i […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Pixabay

Szach mat dla Netflixa? – czyli sądowa rozgrywka o Gambit Królowej

Kultowy już serial Gambit Królowej to ekranizacja powieści Waltera Tevisa, który miał swoją światową premierę w 2020 r. Serial opowiada historię Beth, która pomimo przeciwności losu i walki z uzależnieniem zostaje arcymistrzynią szachów. Produkcja nie jest oparta na faktach. Postać Beth jest fikcyjna, ale serial pokazuje także prawdziwych szachistów.   Zgodnie z orzeczeniem United States […]

Czytaj więcej
Źródło-Freepik.com-by-Redgreystock

Na językach. Czy można bezkarnie plotkować?

Plotkowanie to częsty element życia biurowego czy towarzyskiego. Ludzie wymieniają się informacjami prawdziwymi lub zdecydowanie niezgodnymi z prawdą na temat swoich szefów, współpracowników, krewnych, znajomych czy sąsiadów. Istnieje też prasa plotkarska i portale udostępniające czytelnikom plotki na temat gwiazd, celebrytów czy osób aspirujących do tego statusu. W tym artykule nie będziemy zajmować się prasą i portalami plotkarskimi- ta branża rządzi się swoimi prawami. Przedstawimy natomiast plotkowanie […]

Czytaj więcej