Co nowego
Opublikowane 18 maja 2021

Jak walczyć z podróbkami?

Źródło Pexels.com by Anastasiya Lobanovskaya

Podobno naśladownictwo jest najwyższą formą uznania. Niektórzy uważają nawet, że pojawienie się na rynku podróbek jest najlepszym dowodem na to, że firma osiągnęła sukces i jej produkty są powszechnie pożądane na rynku. Trudno się z tym nie zgodzić, warto jednak zauważyć też negatywne skutki tego zjawiska.

 

Podróbki powodują zmniejszenie sprzedaży produktów oryginalnych, niejednokrotnie też, ze względu na słabszą jakość, wpływają negatywnie na postrzeganie firmy i jej oryginalnych produktów. Wówczas w sieci zaczynają się pojawiać informacje, że produkty się psują, określone funkcje nie działają, a design jest niedopracowany. Z tego powodu wielu przedsiębiorców podejmuje działania w celu wyeliminowania podróbek z rynku. Jednym z narzędzi do walki z podróbkami może być współpraca ze Służbą Celno-Skarbową.

 

Procedura ochrony celnej

W ramach procedury ochrony celnej uprawniony podmiot może złożyć do Służby Celno-Skarbowej w Polsce wniosek o podjęcie działań przez organy celne w Polsce, w całej Unii Europejskiej lub w wybranych krajach UE. Wniosek jest bezpłatny i po jego pozytywnym rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja Służb Celno-Skarbowych, która jest ważna rok i może zostać bezpłatnie przedłużona na kolejny rok. Po wydaniu decyzji wniosek może być modyfikowany np. poprzez rozszerzenie zakresu ochrony celnej.

 

Co daje złożenie wniosku w ramach ochrony celnej?

 

Przede wszystkim objęte wnioskiem znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i inne prawa rejestrowe własności przemysłowej, jak również prawa autorskie, zostaną wpisane do bazy danych służb celnych w Polsce, w całej UE lub we wskazanych przez przedsiębiorcę krajach UE.

W bazie służb celnych zostaną umieszczone także dane kontaktowe do przedstawicieli firmy – od spraw technicznych i prawnych, z którymi służby mogą się szybko skontaktować, aby uzyskać informacje o oryginalnych produktach, a także informacje o oryginalnych produktach, etykietach, opakowaniach, dystrybutorach itd. –  spis kryteriów, które pozwalają celnikom zidentyfikować czy mają do czynienia z podróbką czy oryginałem.

Na podstawie informacji umieszczonych w bazach służby celne dokonują wstępnej oceny, czy produkty zgłoszone do procedury celnej są oryginalne czy podrobione, i zatrzymują towar do wyjaśnienia sprawy. Warto pamiętać, że Służby celno-skarbowe działają na granicach lądowych, morskich, jak również na lotniskach oraz w ramach działań operacyjnych na terenie kraju oraz ściśle współpracują z Policją i Strażą Graniczną. W razie wątpliwości Służby Celno-Skarbowe kontaktują się z uprawnionym podmiotem np. producentem oryginalnych produktów.

 

Dlaczego warto skorzystać ze współpracy ze służbą celną?

 

W przypadku przedsiębiorców, których produkty nie są jeszcze powszechnie znane, ale odniosły już sukces na rynku, skorzystanie z procedury umożliwi przedstawienie Służbom Celno-Skarbowym informacji o marce czy nawet o istnieniu ewentualnych podróbek. Zatem skorzystanie z tej procedury przyczynia się też do budowania świadomości marki wśród Służby Celno-Skarbowej oraz współdziałającej z nią Straży Granicznej oraz Policji.

 

Kto może złożyć wniosek?

 

Wniosek o ochronę celną mogą złożyć podmioty, którym przysługują prawa do:

 

  1. znaków towarowych
  2. wzorów przemysłowych lub wzorów użytkowych
  3. praw autorskich i pokrewnych
  4. patentów
  5. dodatkowych świadectw ochronnych
  6. ochrony odmian roślin
  7. nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych
  8. topografii układów scalonych
  9. nazw handlowych.

 

W razie pytań dotyczących procedury ochrony celnej lub wniosków o ochronę celną zapraszamy do kontaktu z Kancelarią NLK.

 

(Oprac. adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, Partner w Kancelarii Nowotnik-Zajączkowska, Lipski, Krasoń-Becker)

Co nowego
Źródło Freepik.com

Niebawem poważne zmiany w prawie spadkowym

W ostatnim kwartale 2021 r. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt wprowadzający szereg zmian przepisów dotyczących prawa spadkowego. Spróbujmy przyjrzeć się tym zmianom z bliska.   Pierwszą z istotnych zmian ma być ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych. Wykluczeni zostaliby aktualnie dziedziczący dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, tj. cioteczne/stryjeczne wnuki oraz ich dalsi zstępni. Wedle zamierzenia projektodawcy zmiany mają […]

Czytaj więcej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria NLK realizuje projekt Urzędu Patentowego RP „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Nowotnik-Zajączkowska Lipski Krasoń-Becker wygrała przetarg na realizację usług informacyjno-doradczych w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt, dedykowany dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest organizowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.   W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają cenną wiedzę na temat tego, czym właściwie własność […]

Czytaj więcej
Źródło-freepik.com-by-jcomp

Brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

Na 2 września 2021 r. wyznaczono termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Miała ona udzielić odpowiedzi na pytania skierowane doń przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Niestety, to posiedzenie również nie przyniosło długo oczekiwanej uchwały.   Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi w następujących kwestiach: Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego […]

Czytaj więcej