Co nowego
Opublikowane 7 kwietnia 2021

Kolejny krok w kierunku wyrównania płac kobiet i mężczyzn. Powstał projekt ustawy

Źródło Pexels by Fauxels

Stowarzyszenie Kongres Kobiet stworzyło projekt Ustawy w sprawie ograniczenia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, która ma w założeniach zmniejszyć lukę płacową między kobietami a mężczyznami. Projekt został ogłoszony 4 marca br. i w najbliższym czasie ma wpłynąć do Komisji Dialogu Społecznego oraz zostać złożony w Sejmie.

 

Projekt dotyczy przedsiębiorców zatrudniających więcej niż 20 osób. Ustawa będzie nakładała na przedsiębiorców obowiązek raportowania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o procentowej różnicy w wynagrodzeniach między mężczyznami i kobietami, a w razie znacznych dysproporcji pracodawca będzie zmuszony przedstawić plan naprawczy.

Raport będzie tworzony w oparciu o wskaźniki, których sposób przeliczania szczegółowo opisano w projekcie Ustawy.

Raporty będą dotyczyć osób zatrudnionych na umowie o pracę, umowie zlecenie, umowie o świadczenie usług, kontraktu menadżerskiego. Będą przekazywane do 31 marca danego roku, za rok poprzedni, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Stosowne wzory formularzy ma określić Minister właściwy do spraw pracy.

Pracodawca oprócz przesłania raportu do Ministerstwa będzie miał obowiązek umieszczenia go na stronie internetowej swojego przedsiębiorstwa z ewentualnym planem naprawczym.  Z kolei Minister będzie raz do roku publikował zbiorcze raporty nt. ogólnych różnic w zarobkach między mężczyznami a kobietami, na podstawie przesyłanych raportów.

Pierwszą grupą objętą Ustawą będą przedsiębiorcy zatrudniający więcej niż 500 pracowników, od 1 stycznia 2023 r., następnie przedsiębiorcy zatrudniający od 250 do 500 pracowników – od 1 stycznia 2024 r. i finalnie przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 249 pracowników – od 1 stycznia 2025 r.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych krajach m.in. w Finlandii, Francji, Danii, Niemczech, Hiszpanii.

 

Klaudia Boniec

Co nowego
Źródło: pexels.com

Ugody frankowe – rozwiązanie problemu czy wytrych dla banku?

Na początku października 2021 r. pierwsi frankowicze zaczęli zawierać ugody na warunkach proponowanych przez KNF. Początkowy entuzjazm kredytobiorców uległ w ostatnim czasie znacznemu ochłodzeniu, czego wyrazem są liczne dyskusje na forach internetowych. Powszechną stała się obawa, że procedura zawierania ugód faktycznie ma na celu m.in. przerwanie biegu przedawnienia roszczeń banków o zwrot wypłaconego kapitału. Wątpliwości […]

Czytaj więcej
Źródło pexels.com by Yan Krukov

Sprawcy kradzieży w świecie gier komputerowych nie są już bezkarni

Rynek gier komputerowych rośnie nieprzerwanie od kilkunastu lat. Dzieje się tak również w Polsce. Wyniki raportu Newzoo, spółki zajmującej się analizą danych rynku gier komputerowych, wskazują, że w 2018 r. Polacy wydali 541 500 000 USD czyli dokładnie 2 057 700 000 PLN na gry komputerowe. Należy przypuszczać, że od czasu wybuchu pandemii i przymusowych […]

Czytaj więcej
Foto. pexels.com by Cottonbro

„Komentarz do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych” mec. J. Lipskiego wkrótce w księgarniach

  Z satysfakcją informujemy, że wkrótce nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w serii Krótkie Komentarze Becka ukaże się książka mecenasa Jana Lipskiego: Komentarz do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Planowany termin wydania to 30 grudnia 2021 r.   Komentarz omawia zasady zakładania, prowadzenia i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, praw i obowiązków działkowców, a także reguły funkcjonowania […]

Czytaj więcej