Co nowego
Opublikowane 7 lipca 2021

Przekazywanie informacji konkurencji przez pracownika może być powodem zwolnienia dyscyplinarnego

Źródło pexels.com by Burst

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie ogłosił wyrok w procesie dotyczącym dyscyplinarnego zwolnienia pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych polegającego na przekazywaniu informacji podmiotowi konkurencyjnemu. Mec. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska z Kancelarii NLK reprezentowała w tej sprawie pozwanego pracodawcę.

 

Pracodawca sprawdzając służbową pocztę elektroniczną odkrył, że pracownik rozpoczął przekazywanie danych poufnych do podmiotu konkurencyjnego. Po powzięciu ww. informacji oraz ustaleniu dodatkowych faktów wskazujących na to, że pracownik czynnie wspiera działalność przedsiębiorcy konkurencyjnego pracodawca zdecydował się rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wskazując, że rozwiązanie umowy o pracę następuje z powodu działania na szkodę pracodawcy przez udostępnianie danych poufnych. W związku z przedmiotowym wypowiedzeniem, pracodawca przeprowadził z powodem rozmowę, podczas której uzasadnił motywy swojej decyzji. W wyniku zaistniałych okoliczności, powód wniósł powództwo o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wskazując nieprecyzyjne i niekonkretne powołanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Sąd w całości oddalił powództwo powoda stwierdzając, że powód ciężko naruszył podstawowe obwiązki wobec pracodawcy poprzez ujawnianie danych poufnych podmiotom konkurencyjnym nie wykazując żadnego usprawiedliwionego powodu, dla którego dane te zostały udostępnione. Wyrok nie jest prawomocny.

Najważniejsze w przedmiotowej sprawie okazała się jednak kwestia uzasadnienia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Sąd stwierdził, że co prawda rozwiązanie umowy o pracę miało charakter niekonkretny, ogólnikowy, a nawet „lakoniczny”. Nie zmienia to jednak faktu, że przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że powód został ustnie poinformowany o dokładnych motywach decyzji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Przedmiotowa sprawa wskazuje jak ważne jest wprowadzenie chociaż minimalnych zabezpieczeń w przedsiębiorstwie przed nielojalnością pracowników. Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich procedur i zaprojektowanie dokumentów chroniących tajemnicę przedsiębiorstwa. Można również wykorzystać instrumenty techniczne wymienione w kodeksie pracy np. zainstalowanie na komputerach służbowych programu monitorującego instalowane i używane aplikacje i witryny internetowe, jak również monitoring wizyjny w wybranych pomieszczeniach zakładu pracy

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią NLK przedsiębiorców chętnych do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń prawnych w swojej firmie.

(Opracowanie adw. Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska oraz apl. radcowski Magdalena Werner)

Co nowego
Źródło Freepik.com

Niebawem poważne zmiany w prawie spadkowym

W ostatnim kwartale 2021 r. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt wprowadzający szereg zmian przepisów dotyczących prawa spadkowego. Spróbujmy przyjrzeć się tym zmianom z bliska.   Pierwszą z istotnych zmian ma być ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych. Wykluczeni zostaliby aktualnie dziedziczący dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, tj. cioteczne/stryjeczne wnuki oraz ich dalsi zstępni. Wedle zamierzenia projektodawcy zmiany mają […]

Czytaj więcej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria NLK realizuje projekt Urzędu Patentowego RP „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Nowotnik-Zajączkowska Lipski Krasoń-Becker wygrała przetarg na realizację usług informacyjno-doradczych w ramach projektu Własność intelektualna w Twojej firmie w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt, dedykowany dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest organizowany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.   W ramach projektu przedsiębiorcy otrzymają cenną wiedzę na temat tego, czym właściwie własność […]

Czytaj więcej
Źródło-freepik.com-by-jcomp

Brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów

Na 2 września 2021 r. wyznaczono termin posiedzenia pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Miała ona udzielić odpowiedzi na pytania skierowane doń przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Niestety, to posiedzenie również nie przyniosło długo oczekiwanej uchwały.   Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi w następujących kwestiach: Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego […]

Czytaj więcej