Co nowego
Opublikowane 14 czerwca 2022

SME Fund 2022 – 47 mln euro wsparcia na ochronę własności intelektualnej dla małych i średnich firm

Źródło Pexels.com by Fauxels

Źródło Pexels.com by Fauxels

SME Fund „The Ideas Powered for business“ to fundusz dla sektora MŚP w Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe na ochronę praw własności intelektualnej. Fundusz zapewnia zwrot kosztów poprzez wystawiane bony na częściowe pokrycie poniesionych przez przedsiębiorstwa opłat.

 

SME Fund powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest realizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz wystartował 10 stycznia 2022 r. i będzie działał do 16 grudnia 2022 r., a jego budżet wynosi aż 47 mln euro. Wsparcie skierowane jest do małych (w tym mikro) i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Unii Europejskiej. Dotacją objęte są działania w zakresie własności intelektualnej dotyczące znaków towarowych, wzorów i patentów.

Wniosek może złożyć właściciel MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) do 16 grudnia 2022 r. Kwota wsparcia, jaką można uzyskać, to maksymalnie 2250 euro.

Ilość środków jest ograniczona, dlatego dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

Zakres wsparcia

Wsparcie z funduszu dla MŚP obejmuje:

– zwrot 90% opłat pobieranych przez państwa członkowskie z tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie własności intelektualnej,

– zwrot 75% opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej ( w tym krajowe urzędy ds. własności intelektualnej, EUIPO i Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu) podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów,

– zwrot 50% opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z tytułu uzyskania międzynarodowych znaków towarowych i ochrony wzorów,

– zwrot 50% opłat pobieranych przez krajowe urzędy patentowe z tytułu rejestracji patentów w 2022 r.

 

Kwoty dotacji

W ramach Funduszu można uzyskać  do 2250 euro wsparcia finansowego z przeznaczeniem na ochronę i zarządzanie własnością intelektualną firmy. Środki przyznawane są za pomocą 2 rodzajów bonów:

– BON 1: obejmujący znaki towarowe i wzory- na kwotę 1500 EUR

– BON 2: obejmujący patenty- na kwotę 750 EUR

 

Jak to działa?

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków o dofinansowanie w ramach SME Fund 2022 można znaleźć na stronach Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej najważniejsze wskazówki:

– złóż wniosek o przyznanie dotacji. Odwiedź stronę internetową Funduszu dla MŚP i wypełnij formularz wniosku.

– decyzja o przyznaniu dotacji zostanie wydana w terminie do 15 dni roboczych.

– po otrzymaniu dotacji masz 4 miesiące (z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy) na rozpoczęcie działań- rejestracji znaku towarowego, wzoru lub patentu i złożenie wniosku o pierwszy zwrot kosztów w celu aktywacji bonu.

– od momentu złożenia wniosku o zwrot kosztów związanych z opłatami zgłoszeniowymi, co jest jednoznaczne z aktywacją bonu, będziesz miał dodatkowe 6 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot kolejnych opłat wynikających z procedury udzielania praw wyłącznych. W przypadku bonu 1 jest to maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku bonu 2 maksymalnie 12 miesięcy. Jest to tzw. okres realizacji bonu.

– formularz wniosku o zwrot kosztów dostępny jest po zalogowaniu na konto funduszu dla MŚP. Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w ciągu 30 dni.

 

Jakie opłaty podlegają zwrotom kosztów?

Na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej można znaleźć listę opłat objętych dofinansowaniem dla przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia do UPRP, tj.:

 

Dla zgłoszeń znaków towarowych:

– opłata za zgłoszenie za jedną klasę towarową,

– opłata za każdą następną klasę towarową w zgłoszeniu,

– opłata za 10-letni okres ochrony (za każdą wybraną klasę),

– opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym,

– opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo.

 

Dla rejestracji wzorów przemysłowych:

– opłata za zgłoszenie wzoru przemysłowego,

– opłata za pierwszy okres ochrony wzoru przemysłowego obejmujący 1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony,

– opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,

– opłata za publikację informacji o udzielonym prawie z rejestracji.

 

Dla zgłoszeń wynalazków:

– opłata za zgłoszenie,

– opłata za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków,

– opłata od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo,

– opłata od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym,

– opłata za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony),

– opłata za publikację informacji o udzielonym patencie i druk opisu patentowego,

– w przypadku gdy objętość opisu patentowego lub poprawionego opisu patentowego przekracza 10  stron, opłata od każdej następnej strony.

 

Warto pamiętać, że zwrot opłat wyszczególnionych powyżej dotyczy wyłącznie nowych zgłoszeń. Nie można uzyskać dotacji na już zarejestrowane znaki lub wzory.

 

/oprac. Natalia Kosarska, Kancelaria NLK/

 

Źródła:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/77582:47-mln-euro-wsparcia-unijnego-na-ochrone-wlasnosci-intelektualnej-dla-msp-juz-mozna-skladac-wnioski

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/ruszyl-nabor-wnioskow-do-funduszu-ue-na-rzecz-msp

 

Co nowego
Źródło Pexels.com by Picjumbocom

Czy domena może naruszać znak towarowy?

Obecnie komunikacja marketingowa oparta jest na promocji marki w Internecie. Wśród wielu narzędzi do promocji marki i przedsiębiorstwa w sieci można wymienić stronę internetową, profile w mediach społecznościowych, blogi oraz fora branżowe. Szczególną rolę należy jednak przypisać stronie internetowej. Strona internetowa jest zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym potencjalny klient może zapoznać się z ofertą danego […]

Czytaj więcej
Źródło Pexels.com by Sora Shimazaki

Dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej

28 czerwca br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwa lata funkcjonowania Sądów Własności Intelektualnej w Polsce. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Pani Prezes Urzędu Patentowego, profesorowie zajmujący się własnością intelektualną, sędziowie orzekający w sądach własności intelektualnej, radcowie prawni, adwokaci i rzecznicy patentowi oraz przedstawiciele związków pracodawców. Dyskusję zorganizował Urząd Patentowy RP we […]

Czytaj więcej